Các vị trí tuyển dụng

Trợ lý Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh

Trợ lý Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh

 • Nơi Làm Việc: Bình Dương
 • Mức lương: Cạnh Tranh
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 02/02/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ Giám đốc Khu vực trong công tác xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh của Khu vực

 • Tham mưu cho GĐKV trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh tại Khu vực đảm bảo theo định hướng chung của Ngân hàng
 • Phối hợp với các Chi nhánh thuộc Khu vực xây dựng kế hoạch kinh doanh của Khu vực
 • Phối hợp với các Phòng Hội sở liên quan, giám sát thực hiện kế hoạch và kết quả kinh doanh của các Chi nhánh trong Khu vực

2. Hỗ trợ công tác kinh doanh tại Khu vực

 • Hỗ trợ công tác chăm sóc Khách hàng của các Đơn vị trực thuộc Khu vực.
 • Tổ chức thu thập đánh giá và báo cáo các số liệu liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Khu vực.
 • Thực hiện các báo cáo phân tích tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh trong Khu vực định kỳ, đột xuất theo phân công của Giám đốc Khu vực.

3. Quản lý công tác Hành chính tại Văn phòng Khu vực

 • Quản lý công tác quản trị hành chính, quản lý tài sản, công cụ lao động, quản lý chi phí.
 • Thực hiện đầu mối tổ chức các hoạt động ngoại khóa,hỗ trợ công tác tiếp nhận nhân viên mới của VPKV. (đối với nhân sự tuyển dụng nội bộ)
 • Thực hiện công tác quản lý nhân sự (không bao gồm công tác tuyển dụng)

4. Công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo cấp trên

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính,Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.
 • Có hiểu biết sâu về lĩnh vực Tài chính ngân hàng và có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở các vị trí Trưởng Bộ phận Kinh doanh CN hoặc vị trí tương đương
 • Ưu tiên : Nam

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý