Các vị trí tuyển dụng

Trưởng nhóm đào tạo kỹ năng

Trưởng nhóm đào tạo kỹ năng

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
 • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
 • Mức Lương: Thương lượng
 • Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp và Năng động
 • Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo
 • Ngày hết hạn: 30/09/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) và Phát triển nội dung, triển khai các chương trình đào tạo (bao gồm tất cả các hình thức đào tạo) phát triển năng lực lãnh đạo cho CBNV trên toàn hệ thống gồm lãnh đạo bản thân, lãnh đạo người khác, lãnh đạo tổ chức.
 • Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) và Phát triển nội dung đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và hỗ trợ đánh giá năng lực CBNV.
 • Xây dựng, điều chỉnh, cập nhật tài liệu đào tạo thuộc các chương trình đào tạo được giao phụ trách.
 • Hỗ trợ Xây dựng tiêu chí, phương thức đánh giá và triển khai hoạt động đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo.
 • Tham gia giảng dạy

Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực đào tạo/làm việc tại bộ phận T&D, L&D, O&D hoặc vị trí tương đương tại các Ngân hàng, Công ty tài chính tiêu dùng, Công ty Tài chính, DN vừa và lớn.
 • Hiểu về Quy trình huấn luyện/đào tạo.
 • Kỹ năng Giao tiếp, trình bày, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.
 • Kỹ năng Đào tạo/Huấn luyện tốt.
 • Sẵn sàng học hỏi.
 • Có khả năng truyền cảm hứng cho người khác.
 • Ưu tiên: có kinh nghiệm làm việc tại MNCs, tiếng Anh tốt.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý