Các vị trí tuyển dụng

Trưởng/ Phó phòng Kế toán – Ngân quỹ

Trưởng/ Phó phòng Kế toán – Ngân quỹ

 • Nơi Làm Việc: Bến Tre
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 24/01/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 1. Kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát tính đầy đủ, nội dung phù hợp (về mặt chứng từ) hồ sơ giải ngân theo đúng quy định, quy trình của Ngân hàng, các nghiệp vụ hạch toán trên hệ thống corebanking khi giải ngân, cấp bảo lãnh, hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến quản lý nợ vay (thu gốc, thu lãi, thu phí, xuất nhập tài sản bảo đảm …).
 2. Triển khai thực hiện nghiệp vụ liên quan công tác Kế toán Nội bộ, các nghiệp vụ kế toán trên nền tảng Công nghệ thông tin.
 3. Giám sát các nghiệp vụ liên quan đến bộ phận Ngân quỹ.
 4. Triển khai công tác lưu trữ và bảo quản hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công việc được phân công, cung cấp thông tin, chứng từ theo yêu cầu của thanh tra, kiểm tra,… đảm bảo tuân thủ theo quy định của SCB.
 5. Hỗ trợ thực hiện mục tiêu của Phòng và quản lý Nhân viên trong Phòng:
 6. Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan.
 7. Triển khai thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan ban ngành có liên quan
 8. Thực hiện các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kế toán, Tài chính Ngân hàng...
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa ...) trở lên.
 • Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán/Tài chính ngân hàng trong đó có ít nhất 01 năm làm việc tại vị trí Trưởng Bộ phận Kế toán hoặc vị trí tương đương

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý