Download CV mẫu
Download CV mẫu

Tư vấn nghề nghiệp

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI VÒNG THI TUYỂN ONLINE

Sau khi vượt qua vòng Hồ sơ, các ứng viên xuất sắc nhất sẽ được tiếp tục tham gia vòng thi tuyển trực tuyến trên mạng. Để chuẩn bị tốt nhất cho vòng thi tuyển online, các ứng viên vui lòng đọc thật kỹ các thông tin và hướng dẫn làm bài thi trực tuyến được SCB cung cấp dưới đây.

I- Những lưu ý trước khi thi tuyển:

Ứng viên không được sử dụng điện thoại trong suốt quá trình thi tuyển.

Ứng viên vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân khi đến dự thi và có mặt tại điểm thi trước 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi:

+ CMND

+ Máy tính cầm tay để tính toán

+ Bút bi xanh để làm bài

II- Cách thức thi tuyển online:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm đề thi:

Thí sinh gõ địa chỉ sau vào thanh địa chỉ của browser (Firefox, Chrome ….): qlvb.scb.com.vn

Sau khi gõ địa chỉ trên ta chọn biểu tượng này trong màn hình:

Thí sinh kích chọn icon “ĐỀ THI & THI ONLINE”. Màn hình sẽ hiện ra như sau:

Chọn icon “THI ONLINE” để bắt đầu đăng nhập vào chương trình thi.

Màn hình đăng nhập hiển thị như sau:

Tên đăng nhập: Sử dụng thông tin tên đăng được SCB gửi cho thí sinh qua email cá nhân.

Mật khẩu: Thí sinh để trống

Lưu ý:

a. Để được đăng nhập vào chương trình đề thi, thí sinh phải có tên trong danh sách dự thi của đợt thi đó.

b. Danh sách thí sinh và thời gian dự thi của đợt thi đã được thông báo trước cho thí sinh. Nếu thí sinh không đăng nhập chương trình đề thi theo đúng khoảng thời gian quy định của đợt thi, thì chương trình sẽ không cho đăng nhập vào.

c. Khoảng thời gian đăng nhập vào chương trình của thí sinh là 5 phút, thời gian được tính từ lúc bắt đầu của đợt thi đó cộng 5 phút. Đồng hồ tính thời gian đợt thi là theo chương trình đề thi, nó được hiển thị phía trên màn hình đăng nhập chương trình đề thi.

d. Trước giờ thi thí sinh có thể mở màn hình đăng nhập chương trình đề thi và theo dõi thời gian trên màn hình, khi thấy đúng thời gian thì đăng nhập vào thi, tránh trường hợp làm trễ giờ thi. Nếu đăng nhập lần đầu không được (có thể do quá tải đường truyền và máy chủ trong 1 lúc nhiều người đăng nhập), thí sinh có thể thực hiện đăng nhập lại và cố gắng thực hiện trong khoảng thời gian 5 phút.

e. Thời gian thi được tính từ lúc thí sinh đăng nhập chương trình thành công, vì vậy nếu thí sinh đăng nhập trễ vài phút vẫn không ảnh hưởng đến tổng thời gian thi của thí sinh đó.

Bước 2: Thi trực tuyến trên phần mềm Ngân hàng Đề thi:

Sau khi đăng nhập thành công thì hệ thống chuyển đến trang làm bài thi trực tuyến có giao diện như sau:

Để trả lời câu hỏi đang làm thí sinh chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất, đồng thời kích chọn (đánh dấu) trả lời vào bên cạnh câu hỏi đó.

Khi thời gian làm bài còn lại 5 phút chương trình sẽ hiện cửa sổ cảnh báo cho bạn biết để hoàn thành bài làm của mình.

Bước 3: Nộp bài trên phần mềm Ngân hàng đề thi

Trước khi chọn nộp bài thí sinh nên rà soát lại từng câu xem đã hoàn tất trả lời tất cả các câu hỏi chưa.

Để nộp bài Thí sinh kích vào nút nộp bài trước khi hết thời gian làm bài. Khi đã nộp bài Thí sinh không thể điều chỉnh bài thi.

Trường hợp Thí sinh không kích vào nút nộp bài thì hệ thống sẽ tự động nộp bài làm của Thí sinh khi hết thời gian làm bài.

Khi thời gian làm bài thi kết thúc, hệ thống sẽ tự động chuyển đến trang xem kết quả bài thi.

Để trả lời câu hỏi đang làm thí sinh chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất, đồng thời kích chọn (đánh dấu) trả lời vào bên cạnh câu hỏi đó.

Khi thời gian làm bài còn lại 5 phút chương trình sẽ hiện cửa sổ cảnh báo cho bạn biết để hoàn thành bài làm của mình.

Bước 3: Nộp bài trên phần mềm Ngân hàng đề thi

Trước khi chọn nộp bài thí sinh nên rà soát lại từng câu xem đã hoàn tất trả lời tất cả các câu hỏi chưa.

Để nộp bài Thí sinh kích vào nút nộp bài trước khi hết thời gian làm bài. Khi đã nộp bài Thí sinh không thể điều chỉnh bài thi.

Trường hợp Thí sinh không kích vào nút nộp bài thì hệ thống sẽ tự động nộp bài làm của Thí sinh khi hết thời gian làm bài.

Khi thời gian làm bài thi kết thúc, hệ thống sẽ tự động chuyển đến trang xem kết quả bài thi.

Chúc các bạn hoàn thành bài thi thật tốt!

Đặt câu hỏi cần thắc mắc

đặt câu hỏi

Đăng nhập đặt câu hỏi

Nếu chưa là thành viên bạn phải đăng ký

Đọc thêm